Бронзов лъв

31 - Юли - 2008
НАГРАДИ
на АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА
за НАЙ-ДОБРЕ ИЗДАДЕНА КНИГА

 

Регламент


За присъждане наградата на Асоциация "Българска книга" за най-добре издадена книга

Наградата на Асоциация "Българска книга" за най-добре издадена книга се обявява веднъж годишно по време на Пролетния панаир на книгата.

    Кандидатстване: чрез представяне на два екземпляра от заглавието в офиса на Асоциацията.
    Номинации: два пъти годишно УС на АБК определя номинираните заглавия от постъпилите до момента кандидатури. Номинираните заглавия се разгласяват посредством средствата за масова информация и се излагат на Пролетния и Коледния панаир.
Избор: наградата се присъжда от независимо жури, включващо утвърдени журналисти и представители на реномирани медии с принос в областта на книгата. Журито определя свой собствен регламент, начин на избор и гласуване. Наградите се документират с протокол, подписан от членовете на журито и се присъждат въз основа на следните критерии:
    1. Издателска концепция
    2. Художествено оформление
    3. Полиграфическо изпълнение
Награди: Голямата награда за най-добре издадена книга е статуетка "Бронзов лъв". Журито определя още от 3 до 4 издания, които получават поощрителни дипломи.

x