Награди ABK

Бронзов лъв 2001 г.
30 - Юли - 2008
Награди на Асоциация "Българска книга" за най-добре издадена книга за 2001 г. ...
Бронзов лъв 2002 г.
30 - Юли - 2008
Награди на Асоциация "Българска книга" за най-добре издадена книга за 2002 г. ...
Бронзов лъв 2003 г.
30 - Юли - 2008
Награди на Асоциация "Българска книга" за най-добре издадена книга за 2003 г. ...
Бронзов лъв 2004 г.
30 - Юли - 2008
Награди на Асоциация "Българска книга" за най-добре издадена книга за 2004 г. ...
Бронзов лъв 2005 г.
30 - Юли - 2008
Награди на Асоциация "Българска книга" за най-добре издадена книга за 2005 г. ...
Бронзов лъв 2006 г.
30 - Юли - 2008
Награди на Асоциация "Българска книга" за най-добре издадена книга за 2006 г. ...
Страница 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

x